Om föreningen

» Information about the group in english

Vapenbrödraskapet Carnis, Fraternis Militia Carnis, är en historisk förening som återskapar miljön och livet i ett härläger.. Vi har valt att begränsa oss från år 1364 vilket är året då Albrecht av Mecklenburg blir krönt till konung över Sverige och till 1412 då både Albreckt och drottning Margareta avlider. Vårt mål är att levandegöra hur ett militärtfölje fungerar i fält med ett härläger. I detta läger försöker vi gestalta flera olika aspekter om hur livet kunde vara i fält, med de stridandes stridsträning och hantverkarnas och trossens arbete. Vi visar skillnaderna i utrustning mellan riddaren, knekten, hantverkaren och köksan, samt olikheterna mellan deras boende.

För att få deltaga på aktiviteter anordnade av föreningen måste man uppfylla utrustningskraven. Nya medlemmar ska få den hjälp de behöver med att skaffa fram sin utrustning under sitt första medlemsår (se medlemskap).